Kandyduję do Rady m.st. Warszawy z okręgu Praga Południe, Rembertów.

Mariola Rabczon- Mazowiecka ukończyła Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a następnie studia podyplomowe: Administrowanie Funduszami Unijnymi oraz Kontrola i Audyt w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. W latach1993-2005 pracowała jako nauczycielka w warszawskich placówkach oświatowych (w 2005 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego),  następnie w Wydziale Oświaty i Wychowania Dzielnicy Białołęka, a obecnie jest zatrudniona Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Od 2009 r. pełniła funkcję skarbnika Ligi Morskiej i Rzecznej Okręgu Mazowieckiego, wcześniej pełniła funkcję sekretarza. Jest honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, a od 2011 r. Pezesem Oddziału Białołęckiego. W latach 2006-2010, 2012 – 2014 – Radna Miasta Stołecznego Warszawy – pracowała w komisjach: Edukacji i Rodziny, Kultury i Promocji Miasta, Podkomisji ds. Nazewnictwa Ulic, Ochrony Środowiska, Sportu i Rekreacji, Samorządowej i Integracji Europejskiej, Zdrowia. Od 2015 założycielka i wiceprezes Fundacji Ireny Jarockiej.