Mariola Rabczon-Mazowiecka  – kandyduję do Rady Miasta Stołecznego Warszawy z okręgu Praga Południe i Rembertów z listy KWW Bezpartyjni Samorządowcy. Doświadczona działaczka samorządowa, Radna Miasta Stołecznego Warszawy dwóch kadencji. Przez ponad sześć lat pełniąc funkcję radnej m.st. Warszawy z pełnym zaangażowaniem pracowałam na rzecz miasta i mieszkańców, pracowała w komisjach: Edukacji i Rodziny, Kultury i Promocji Miasta, Ochrony Środowiska, Sportu i Rekreacji,  Samorządowej i Integracji Europejskiej, Zdrowia, byłam przewodniczącą Podkomisja ds. Nazewnictwa Ulic. Byłam członkiem komisji Stypendialnej m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Kandyduję jako wieloletnia mieszkanka Pragi Południe, która doskonale zna problemy naszej dzielnicy. Mam wieloletnią praktykę pracy na rzecz społeczności lokalnej, jestem społecznikiem, działającym charytatywnie w kilku organizacjach pożytku publicznego na rzecz społeczności lokalnych. Jestem honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, a od 2011 r. Pezesem Oddziału Białołęckiego. Współzałożycielka i Wiceprezes Fundacji Ireny Jarockiej.

Niestety moja działalność została przerwana na ponad 2 lata na skutek wypadku komunikacyjnego. Jako osoba aktywna i społecznik pragnę wrócić do czynnego życia i działaności na rzecz mieszkańców.

Jestem mieszkanką Warszawy, znam doskonale jej atuty, ale też problemy i potrzeby jej mieszkańców. Pragnę służyć Warszawie swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami najlepiej, jak potrafię. Chciałabym, abyśmy wspólnie zadbali o nasze dzielnice, aby były one nowoczesne i przyjazne dla mieszkańców.

Warszawa potrzebuje radnych, którzy skutecznie będą promować nasze miasto, dbać o jego interesy i rozwój.

Pragnę dalej służyć lokalnej społeczności, a Państwa sugestie i cenne informacje będą dla mnie inspiracją w dalszej pracy na rzecz Pragi Południe, Rmbertowa i Warszawy.

Zdecydowałam się na kandydowanie do Rady m.st. Warszawy ponieważ jako Radnabardzo dużo się nauczyłam i chciałabym kontynuować rozpoczęte działania. Zdobyta wiedza i doświadczenie pomogą mi jeszcze skuteczniej pracować na rzecz miasta i mieszkańców.

Ukończyłam Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, zarządzanie oświatą, a następnie studia podyplomowe: Administrowanie Funduszami Unijnymi oraz Kontrola i Audyt w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Z zawodu nauczycielka. W latach 1993 – 2005 pracowałam jako nauczycielka w warszawskich placówkach oświatowych, w 2005 r. uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego, a następnie w Wydziale Oświaty i Wychowania Dzielnicy Białołęka.

Od lipca 2007 roku pełniłam  funkcję kierownika Wydziału Edukacji Ekologicznej w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Obecnie jestem zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Przez wiele lat prowadziłam kursy zawodowe w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ul. Podwale 13

Od 2009 r. pełniłam funkcję Sekretarza Ligi Morskiej i Rzecznej Okręgu Mazowieckiego.

Sekretarz Ligi Morskiej i Rzecznej „Expedition Club”.

Byłam Koordynatorem Szkolnych Klubów Europejskich w Dzielnicy Centrum.

Organizowałam i współorganizowałam wiele konferencji naukowych . Brałam udział w projektach międzynarodowych.

Główne moje działanie związane są z edukacją, kulturą, sportem, informatyką,ekologią oraz problemami związanymi z ochroną środowiska naturalnego i zachodzącymi w nim zmianami.

Bardzo aktywnie angażuję się sprawy społeczne miasta Warszawy. Liczę na to, że moje doświadczenie w samorządzie spotka się z Państwa uznaniem.