Okręgi Bezpartyjni

Program Sąsiedzka Praga Południe

O unikalnym charakterze naszej dzielnicy decyduje zróżnicowany charakter jej mieszkańców i wieloletnia tradycja podtrzymywania relacji sąsiedzkich.

Na Pradze nie jesteśmy tylko mieszkańcami, jesteśmy sąsiadami, jesteśmy stąd.

Wieloletnie doświadczenie pracy w samorządzie nauczyło mnie, że rolą radnego jest:

 • po pierwsze słuchać potrzeb sąsiadów,
 • po drugie dawać im praktyczne sposoby i możliwości działania.

Program Sąsiedzka Praga Południe, to lista zadań dla samorządu opracowana na podstawie zrozumienia tego, czym żyje dzielnica.

Musimy działać tu i teraz aby zadbać o dobry poziom życia mieszkańców dzielnicy w nadchodzących latach.

Program Sąsiedzka Praga Południe:

 • Zwiększenie liczby placówek edukacyjnych, osiedla bez szkoły nie dają równych szans społecznych, zarówno dzieciom, jak i rodzicom.Wpisanie placówek edukacji w infrastrukturę osiedla, trwale tworzy jego kapitał społeczny.
 • Zintegrowana polityka infrastruktury komunikacyjnej.
  Wprowadzenie systemu zielonych parkingów, wzrost liczby ścieżek rowerowych i zwiększenie poziomu ich bezpieczeństwa.
 • Przywrócenie świetności obiektom sportowym.
  Realizacja programów mistrzostwa sportowego wśród młodzieży. Udział w kulturze sportu, zapewnia młodzieży lepszy start życiowy, buduje poczucie własnej wartości i zapobiega wykluczeniu. Własna wysokiej jakości baza sportowa podnosi prestiż dzielnicy w skali kraju.
 • Ochrona ogródków działkowych oraz działanie na rzecz integracji środowiska działkowców. “Ogródki” to nie tylko doskonała baza do rekreacji, to przede wszystkim, miejsce budowy relacji rodzinnych i sąsiedzkich, „płuca miasta” upiększajace naszą dzielnicę.
 • Realizacja kursów i szkoleń potrzebnych do otwarcia własnego małego biznesu.
  Lokalna przedsiębiorczość buduje dynamikę dzielnicy oraz wzmacnia więzi społeczne między mieszkańcami. Daje miejsca pracy i ułatwia życie mieszkańców.
 • Ułatwienie seniorom i osobom niepełnosprawnym, poruszania się po dzielnicy oraz korzystania z urzędów. Upowszechnienie, podestów, wind, obniżenie chodników, zwiększenie liczby ławek, oznaczenia czytelne dla osób niedowidzących i słabo słyszących.
 • Pomoc wolontariuszy w domach seniorów, przy korzystaniu ze spraw urzędowych.
 • Udostępnienie przestrzeni dla otwartej kultury.
  Stworzenie miejsc umożliwiających integrację rodzin, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Przyciągnięcie do dzielnicy artystów społeczników, zainteresowanych pracą na rzecz integracji społecznej i sztuki otwartej na mieszkańców. Podniesie to prestiż naszej dzielnicy i pozwoli na trwałe zaznaczenie na mapie kulturowej Polski.
 • Rewitalizacja i obrona istniejących terenów zieleni miejskiej.
  Tereny zielone w znaczącym stopniu wpływają na komfort życia mieszkańców. Zadbane tereny zielone dają możliwości spędzania aktywnie wolnego czasu przez rodziny, seniorów i młodzież. Rozwój terenów zielonych zajmuje dziesięciolecia, dekapitalizacja lub całkowite zniszczenie są możliwe niezwykle szybko.Tereny zielone to kapitał naszej dzielnicy, musimy go zachować i nieustannie rewitalizować.Kapitał tworzony przez pokolenia. Musimy go zachować dla kolejnych pokoleń. Dzielnica widziana oczami sąsiadów to konkretne sprawy do załatwienia – potrzebne tu i teraz.

Jako samorządowcy, ale przede wszystkim sąsiedzi chcemy pracować na miejsce, w którym po prostu przyjemnie się żyje.

Dzielnica nie powinna być miejscem prowadzenia partyjnych rozgrywek!

Programy partyjne zmieniają się co chwila, potrzeby i problemy dzielnicy pozostają zwykle takie same od lat.

My sąsiedzi musimy wziąć nasze sprawy we własne ręce.

W samorządzie kolejnej kadencji będziemy dążyć do wprowadzenia stałych mechanizmów wyrażania opinii przez mieszkańców oraz stałych procesów konsultacji społecznej.

Wybierz lokalny punkt widzenia.

Postaw na praktyczne doświadczenie.

Program wyborczy Bezpartyjnych Samorządowców dla Dzielnicy Praga Południe

https://bezpartyjniwarszawiacy.pl/programy_dzielnicowe/praga-poludnie/

Program miejski.

https://bezpartyjniwarszawiacy.pl/program-spis-tresci/